Hệ thống webshop

Khu vực chợ trời

Danh sách vật phẩm

 • Phá Giáp Nỗ [Cấp 7]

  Thuộc tính ngũ hành: Hệ thủy.
  Loại nỏ có sức công phá kinh người, có thể bắn xuyên giáp sắt.
  Sinh lực tối đa: +12 điểm.
  Kháng hỏa: +3%.
  Tốc độ đánh - ngoại công: +10%.
  Sinh khí: +1 điểm.
  Nội lực tối đa: +20 điểm.
  Băng sát - nội công: +17 điểm.

  Giá: 100

  người bán: bb2412168
  MUA